Fisu-verkosto | Green reality

Fisu-verkosto

Resurssiviisas Lappeenranta

Fisu (Finnish Sustainable Communities - suomalaiset resurssiviisaat kunnat) on edelläkävijäkuntien verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Lappeenrannan kaupunki pääsi mukaan SITRA:n resurssiviisaustyöhön vuonna 2015 kolmen muun edelläkävijäkaupungin kanssa. FISU-toiminnan tarkoituksena on etsiä ja kehittää tapoja, joilla Lappeenrannasta tehdään jätteetön ja hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Keskeisiä osia resurssiviisaassa kiertotaloudessa ovat kaupunkilaisten hyvinvointi, energiatehokkuuden parantaminen sekä paikallistalouden koheneminen. Verkoston koordinaattoreina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Motiva.

Vuonna 2015 aikana asukkaat, yritykset ja kaupungin työryhmät laativat yhteisen vision ja resurssiviisaan tiekartan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteita lähestyttiin viidestä eri näkökulmasta:

 

Circwaste -hankkeesta vauhtia kiertotalouteen

Etelä-Karjalassa edistetään kiertotaloutta 2016 lopussa käynnistyneellä Circwaste-hankkeella. Keskeisenä tavoitteena on kiertotalouden vauhdittaminen ja valtakunnallisen jätesuunnitelman täytäntöönpano.

Hankkeen päävastuullinen on Suomen ympäristökeskus (SYKE), joka yhdessä Motivan kanssa toimii valtakunnallisena palvelukeskuksena. Osatoteuttajat ns. ydinalueilla ovat Etelä-Karjalan lisäksi Varsinais-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Keski-Suomesta. Kokonaisbudjetti valtakunnalliselle hankkeelle on lähes 19 miljoonaa euroa ja hanke kestää vuoden 2023 loppuun.

Circwaste-hankkeessa on tavoitteena toteuttaa konkreettisia jätehuoltoa kehittäviä ja kiertotaloutta tukevia osahankkeita ydinalueilla. Valtakunnallista jätesuunnitelmaa toteutetaan alueilla muun muassa vähentämällä yhdyskuntajätteen määrää, kierrättämällä, lisäämällä materiaalitehokkuutta ja sähkö- ja elektroniikkaromun hyödyntämistä sekä ehkäisemällä jätteiden syntymistä tuotannossa, teollisuudessa ja kaupan alalla.

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin ympäristöteeman Life IP -ohjelmasta.

Etelä-Karjalan kokonaisuus Circwaste-hankkeessa

Keskeinen pilottihanke maakunnan alueella on jätteiden uudelleenmaterialisointia tutkiva ja jätteistä komposiittituotteita valmistavan pilottilaitoksen käynnistämiseen ja kehittämiseen tähtäävä hanke. Kompotek Oy:n ja Wimao Oy:n pilottilaitos Etelä-Karjalan jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäen jätteiden käsittelykeskuksessa on yksi maakunnan energia- ja ympäristöalan kärkitoimenpiteitä.

Lisäksi Etelä-Karjalassa toimii myös uusiomaanrakentamista edistävä hanke. Maakunnan hankekokonaisuuden budjetti on yhteensä noin 2.4 M€.

Lappeenrannan kaupunki toimii Circwaste-hankkeessa Etelä-Karjalan ydinalueen koordinaattorina. Koordinaatiota varten on perustettu alueellinen kiertotalouden yhteistyöryhmä, joka koostuu alueen keskeisistä yrityksistä, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT), kuntien ja valtion viranomaisista sekä asiantuntijoista. Kaupunki vastaa alueellisesta yhteistyöstä kansallisen jätesuunnitelman toteuttamisessa sekä kiertotalouden edistämisestä. Koordinaattori toteuttaa kiertotalousteeman viestintää, dokumentoi alueen hyviä käytänteitä, organisoi erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Koordinaattori vastaa myös maakunnallisen tiekartan laatimisesta. Tiekartan avulla kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa edistetään ja samalla toimeenpannaan valtakunnallinen jätesuunnitelma alueellisesti. 
 

Lisätietoja:

Markku Mäki-Hokkonen, markku.maki-hokkonen@lappeenranta.fi, 040-5695515

Hankkeen sivusto: http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI

LIFE 15 IPE/FI/004 CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta