HINKU | Green reality

HINKU

Kohti hiilineutraalia kaupunkia

Lappeenrannan kaupunki liittyi Suomen hiilineutraaleihin Hinku-kuntiin vuonna 2014. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Liittyessään Lappeenranta oli Suomen suurin Hinku-kaupunki. Hinku-verkoston kautta kaupunki saa tietoa hyvistä käytännöistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hinku-työryhmän avustuksella Lappeenrannalle on laadittu toimenpiteitä esittelevä tiekartta, jokaa auttaaa hiilineuraalin kunnan tavoitteen saavuttamisessa. 

Kuntasektorin kasvuhuonepäästöt/Lappeenrannan tavoitteet:

Kuntasektorin kasvihuonepäästöt - Lappeenrannan kasvihuonepäästöt

Keinot, joilla pääsemme kohti hiilineutraaliutta:

  • Yhteistyön tiivistäminen LUT:n ja yritysten kanssa
  • Kilpailukyvyn parantaminen
  • Liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen
  • Elinvoimaisuuden edistäminen
  • Uusiutuvan energian käytön lisääminen
  • Cleantech / biotalouden edistäminen

Käytännön toimenpiteet vastaavat kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita.

Hinku-kriteerit

Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää mittavia toimenpiteitä Hinku-kriteerien täyttymiseksi. Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.