Energia- ja ympäristöalan yritykset esiin Yrityskylässä | Green reality

Energia- ja ympäristöalan yritykset esiin Yrityskylässä

24.04.2017

Energia- ja ympäristöalan yritykset esiin Yrityskylässä

Etelä-Karjalan energia- ja ympäristöalan yritysverkosto Green Energy Showroom (GES) on aloittanut yhteistyön Yrityskylä Kaakkois-Suomen kanssa. GES-verkostoon kuuluu tällä hetkellä 38 organisaatiota, ja sen pyrkimyksenä on luoda jäsenilleen ja alueelle kasvua sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 ̶  Yrityskylässä vierailee tuhansia oppilaita vuosittain ja on hienoa, että tämän yhteistyön myötä he pääsevät tutustumaan energia- ja ympäristöalaan, verkostomme yrityksiin ja niiden tarjoamiin tulevaisuuden työpaikkoihin, verkoston puheenjohtaja Ari Saukkonen kommentoi.

GES-verkoston ovat perustaneet alan yritykset, Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT). Verkoston koordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupungin yritys- ja elinkeinopalveluista vastaava Wirma.

Yrityskylässä GES-verkosto tekee kestävän kehityksen kasvatustyötä. Sen takia Yrityskylään on luotu kestävän kehityksen koordinaattorin ammatti siihen ammattivalikoimaan, josta oppilaille valitaan rooleja vierailupäivän ajaksi. Kullekin ammatille on luotu päiväohjelma, jota oppilas toteuttaa.

̶  Omat työtehtäväni ovat kivoja ja monipuolisia, kestävän kehityksen koordinaattorin roolissa työskentelevä Touko-Matti Jaakola Iitin Kausalan koulusta kertoo.

Kestävän kehityksen työ konkretisoituu lapsille

Flowrox, Switch, UPM, LUT, Etelä-Karjalan Jätehuolto, Lappeenrannan Energia ja Lappeenrannan kaupunki kuuluvat GES-verkostoon, ja niillä jokaisella on oma pienoisyritys Yrityskylässä.

Kestävän kehityksen koordinaattori järjestää edellä mainittujen yritysten eri tehtävissä työskenteleville oppilaille kestävän kehityksen palaverin. Oppilaat, jotka työskentelevät insinöörinä, käyttöpäällikkönä, viestintäpäällikkönä ja tutkijana, pohtivat palaverissa, mitä kaikkea kestävän kehityksen edistämiseksi voidaan tehdä: miten liikenteen päästöjä ja hävikkiruoan määrää voidaan vähentää, miten pidämme vesistöt ja ilman puhtaana, miten parannamme kansalaisten jätteiden lajittelutaitoja ja edistämme kiertotaloutta. Ryhmät tekevät keksimiensä ratkaisujen pohjalta myös tuotekehitystä ja yritysideointia GES-verkoston yrityksille.

Koordinaattori suunnittelee Yrityskylään myös kestävän kehityksen toimintaohjeen. Toimittajan roolissa työskentelevä oppilas haastattelee koordinaattoria toimintaohjeeseen liittyen ja haastattelun pohjalta tehtävä juttu tulee osaksi päivän lehteä, jonka lehtitalossa työskentelevät oppilaat koostavat.  Lopuksi koordinaattori järjestää Yrityskylä-päivän osallistujille vielä kestävän kehityksen koulutuksen.

Yrityskylä on koululaisille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu Yrityskylä on kehitetty Suomessa. Toiminnan takana on Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylä Kaakkois-Suomi sijaitsee Lappeenrannassa UPM:n Kaukaan Mutterin tiloissa. Siellä vierailee joka lukuvuosi noin 5 000 kuudesluokkalaista opettajineen. Yrityskylä Kaakkois-Suomen toiminta toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin sekä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen kuntien kanssa.


Kuva 1. Kausalan koulun kuudesluokkalaiset pohtivat jätteiden lajittelua ja kiertotaloutta
Touko-Matti Jaakolan (vasemmalla) johdolla.

 

Lisätietoja:

Ari Saukkonen, puheenjohtaja, GES-verkosto, 050 598 8217, ari.saukkonen@issoy.fi

Markku Mäki-Hokkonen, kehityspäällikkö, Wirma Lappeenranta, 040 569 5515, markku.maki-hokkonen@lappeenranta.fi

Jaakko Joki, aluepäällikkö, Yrityskylä Kaakkois-Suomi, 040 843 4702, jaakko.joki@tat.fi