Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartan laatiminen käynnistynyt | Green reality

Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartan laatiminen käynnistynyt

14.06.2017

Etelä-Karjalan kiertotalouden tiekartan laatiminen käynnistynyt

Suomi haluaa olla kiertotalouden kärkimaa vuoteen 2025 mennessä. Sitran johdolla on valmistunut kansallinen kiertotalouden tiekartta ja uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma on parhaillaan lausunnoilla. World Circular Economy Forum keräsi kesäkuun alussa 1500 yritysjohtajaa, asiantuntijaa ja virkamiehiä yli 100 maasta Finlandiatalolle. Suomi tuntuu jo todella olevan kansainvälisessä eturintamassa!

Kiertotalouden arvioidaan tuottavan Suomessa ainakin 1,5–2,5 miljardin euron kasvun bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Suurin arvopotentiaali on materiaali- ja jätevirroissa, laitteiden huollossa, uudelleenkäytössä ja uudelleenvalmistuksessa. Etelä-Karjalassa oleellisia aloja ovat metsäteollisuus, kaivannaisala, rakentaminen, kierrätys- ja jätteiden käsittely sekä palvelut, joissa ohjelmistot ovat usein oleellisessa roolissa.

Parhaimmillaan kiertotalous tuo uusia työpaikkoja, uutta liiketoimintaa ja kustannussäästöjä. Luonnonvarojen kulutuksen ja jätteen synnyn määrän vähentäminen keventävät aiheuttamaamme ympäristökuormaa.

Kiertotalouden edistämisessä alueellinen yhteistyö kaupunkien ja yritysten välillä on tärkeää. CIRCWASTE-hankkeessa Varsinais-Suomi, Lounais-Suomi, Keski-Suomi, Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala laativat omien alueidensa vahvuuksiin ja toimijoiden mahdollisuuksien varaan rakennettavat tiekartat.  

Haluatko olla mukana luomassa Etelä-Karjalaan uutta liiketoimintaa kiertotaloudessa ja osallistua keskusteluun, jossa etsitään alueemme oleellisimmat mahdollisuudet lisätä materiaalien ja ravinteiden kiertoa? 

13.9.2017 järjestetään Lappeenrannassa työpaja, johon kiinnostuneet ovat tervetulleita. Ota yhteyttä Markku Mäki-Hokkoseen, p. 040 569 5515, markku.maki-hokkonen@lappeenranta.fi