Messuilta näkyvyyttä Green Energy Showroom -verkostolle | Green reality

Messuilta näkyvyyttä Green Energy Showroom -verkostolle

14.06.2017

Messuilta näkyvyyttä Green Energy Showroom -verkostolle

Yksi Green Energy Showroom (GES) -verkoston tavoitteista on näkyvyyden ja kumppaneiden tuominen jäsenilleen. Verkoston yritykset muun muassa osallistuvat yhdessä messuille ja markkinoivat osaamistaan yhdessä. Keväällä 2017 verkosto näkyi kolmessa suuressa tapahtumassa: FTRForum Teollisuus ja Teknologia, Cleantech Forum Europe ja Smart Regions –tapahtumissa.

FTRForum Teollisuus ja Teknologia

FTRForum Teollisuus ja Teknologia –tapahtuma 16.-17.5. Lappeenrannassa Holiday Club Saimaalla keräsi noin 200 osallsitujaa. FTRForum on teollisuuden ja teknologian alan tulevaisuutta visioiva uusi bisnestapahtuma. Tapahtumassa kuultiin kotimaisia ja kansainvälisiä tulevaisuuden visionäärejä ja tekijöitä. Teemoina olivat muun muassa IoT ja Big Data teollisuudessa, kiertotalous, digitalisaatio metsäteollisuudessa, teknologian vienti, tulevaisuuden teknologia sekä tulevaisuuden megatrendit. Tapahtuman järjesti Expomark Oy yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa.

GES-verkosto osallistui tapahtumaan verkoston jäsenten yhteisosastolla. Jäsenistä mukana osastolla olivat Itula Oy ja Tietokoura Oy. Itula Oy on erikoistunut energiatehokkuutta edistäviin, ympäristöystävällisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Tietokoura Oy on IT-ohjelmisto- ja projektitalo, joka on erikoistunut energia-alan edistyksellisiin IT-ratkaisuihin, joiden avulla energiayhtiö palvelee omia asiakkaitaan.

GES-verkoston yhteisosastoille FTRForumissa osallistuneet yritykset pitivät osallistumista hyödyllisenä ja kehottavat muitakin verkoston yrityksiä hyödyntämään yhteisosastoille osallistumismahdollisuuden.
Mikko Paalumäki Tietokourasta oli tyytyväinen tapahtuman antiin.
- Vaikkei varsinaisia kauppoja syntyisikään, on yhteisosasto toimiva tapa saada verkostokontakteja ja näkyvyyttä yritykselle.
Jukka Itkonen Itulasta piti FTRForumin formaattina hyvänä ja toivoi tapahtumalle jatkoa.
- Tilaisuus avarsi ajatuksia siitä, mitä digitalisaatio ja IoT -ratkaisut tarkoittavat yrityksemme näkökulmasta. Myös Holiday Club Saimaa ympäristönä ja sijainniltaan toimii hyvin tämän tyyppisen tapahtuman järjestämiselle.

Cleantech Forum Europe 2017

Cleantech Forum Europe 2017 –tapahtuma järjestettiin Helsingin Wanhassa Satamassa 16.-18.5. Noin 300 osallistujan tapahtuma tarjosi tietoa uusimmista cleantech-ratkaisuista, kontakteja ja verkostoja. Kolmipäiväisessä tapahtumassa suomalaisilla cleantech-yrityksillä oli mahdollisuus verkostoitua ulkomaisten toimijoiden ja pääomasijoittajien kanssa, kertoa osaamisestaan ja hakea ulkomaista rahoitusta. Kansainvälisesti tunnettu tapahtumabrändi rantautuu Eurooppaan kerran vuodessa. Suomalaisista toimijoista järjestäjinä ovat innovaatiorahoituskeskus Tekes ja suomalaisia yrityksiä maailman markkinoille luotsaava Finpro.

GES-verkostolla oli tapahtumassa yhteisosasto Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Osastolla tuotiin esille Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan energia- ja ympäristöalan osaamista sekä esiteltiin GES-verkoston toimintaa ja sen jäseniä.

Smart Regions

Euroopan komissio ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestivät alueellista innovaatiopolitiikkaa käsittelevän Smart Regions -konferenssin Helsingin Messukeskuksessa 1.-2.6. Konferenssi kokosi paikalle 850 yrittäjää, innovaattoria ja virkamiestä ympäri Eurooppaa. Tapahtuma antoi mahdollisuuden älykkään erikoistumisen tekijöille ja rahoittajille verkostoitua ja luoda kumppanuuksia esimerkiksi energia-alalla, digitalisaatiossa ja meriteollisuudessa.

Smart Regions -konferenssissa GES-verkosto sai näkyvyyttä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Visedon, Vimaon, Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan liiton yhteisellä Greenreality-osastolla. Osastolla muun muassa Markku Mäki-Hokkonen ja Markku Heinonen kertoivat alueemme yritysverkostosta mm. Euroopan eri alueiden, TEM:n ja EK:n sekä koulutuspuolen edustajille.

Lappeenranta Greenrealitysta ja GES-verkostosta kertovat powerpoint-kalvot olivat koko konferenssin ajan, ja jo ennen sitä, saatavilla konferenssin materiaalikioskeista sähköisesti. Greenreality-osasto huomattiin ulkonäkönsä puolesta hyvin, se oli hyvällä paikalla ja ilmeeltään erilainen kuin muiden osastot. 
 

 
FTRForum - Teollisuus ja teknologia.   Smart regions -konferenssi.

 

 

Green Energy Showroom (GES) on Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto, joka luo jäsenilleen sekä alueelle kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verkostoon kuuluu alueella toimivia energia- ja ympäristöalan yrityksiä, alueen kuntia sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia (LUT-konserni). Green Energy Showroomin koordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupungin yritys- ja elinkeinopalveluista vastaava Wirma.  

Tutustu verkostoon