Mikä on GES? | Green reality

Mikä on GES?

Vihreiden yritysten verkostossa on voimaa

Green Energy Showroom (GES) on Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto, joka luo jäsenilleen sekä alueelle kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Verkostoon kuuluu alueella toimivia energia- ja ympäristöalan yrityksiä, alueen kuntia sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksia (LUT-konserni). Green Energy Showroomin koordinaattorina toimii Lappeenrannan kaupungin yritys- ja elinkeinopalveluista vastaava Wirma.  

Verkostosta kumppaneita ja näkyvyyttä

Verkoston yritykset osallistuvat yhdessä messuille, markkinoivat yhdessä osaamistaan, tarjoavat palveluitaan yhdessä hankkeisiin ja luovat uutta liiketoimintaa seudulle. Myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja Lappeenrannan kaupunki markkinoivat alueen osaamista ja verkostoa aktiivisesti.

Yritysten vireä yhteistyö on poikinut jäsenille uusia asiakkaita sekä verkoston sisältä että ulkoa. Verkoston sisällä on käynnistetty tuotekehityshankkeita ja kehitetty myös uusia tuotteita markkinoille.

Verkoston julkisten toimijoiden kautta yritykset saavat tietoa kansallisista  ja kansainvälisistä hankkeista ja  verkostoista. Verkostossa toimiminen edesauttaa yritysten valmiuksia päästä mukaan projekteihin ja hankkeisiin sekä mahdollistaa uusien yhteistyökumppaneiden löytymisen. Verkostoyhteistyön kautta yritykset ovat löytäneet myös täysin uusia markkinoita tuotteileen ja palveluilleen.

GES-verkoston jäsenillä on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka Lappeenrannan kaupungin strategiassa nimettyjä Vihreä Lappeenranta -tavoitteita viedeään konkreettisesti eteenpäin kaupungin investoinneissa ja palveluhankinnoissa siten, että niitä priorisoidaan liiketoimintapotentiaalin kautta. 

Yliopistoyhteistyöstä kasvua yrityksille

Verkoston sparraajana toimii LUT. Se kannustaa verkoston jäseniä innovoimaan ratkaisuja, jotka sisältävät liiketoimintapotentiaalia, luovat uusia työpaikkoja ja edistävät kestävää kehitystä. Lyhyesti verkosto haluaa tehdä kaikille hyvää; ympäristölle, ihmisille ja yrityksille.

Green Energy Showroom

  • Lisää alueen näkyvyyttä energia- ja ympäristötekniikan keskuksena
  • Lisää paikallisten yritysten näkyvyyttä asiakkaiden, yhteistyötahojen ja tulevan työvoiman silmissä
  • Lisää yritysten verkostoitumista ja toimintaympäristön kehittämistä
  • Toimii testiympäristönä ja demonstroida kestävän kehityksen ympäristö- ja energiaratkaisuja ja niiden toimivuutta pohjoisissa olosuhteissa
  • Esitelee alueelle sijoittuvia huipputeknologiakohteita
  • Yhdistää ja verkottaa Green Energy Showroomin LUTin Green Campus kokonaisuuden kanssa
  • Lisää energiaturismia alueella
  • Lisää alueen innovatiivisia investointeja
     

Green Energy Showroom -verkoston esite:

GREEN for real

 

Yhteydenotot

Haluatko lisää tietoa verkostosta: Ota yhteyttä

tai

Kehityspäällikkö
Markku Mäki-Hokkonen
Wirma - Lappeenrannan kaupunki
040 569 5515
markku.maki-hokkonen@lappeenranta.fi