Rejlers | Green reality

Energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen ratkaisut ovat Rejlersin erikoisalaa.

Rejlers Oy

Rejlers

Rejlers Oy

Energiatiedonhallinnan johtava toimija Pohjoismaissa

Rejlers Oy tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluita sekä projektipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen sekä infran asiakaskunnille. Ympäristövaikutusten huomioiminen on keskeistä kaikessa toiminnassamme.

Palveluidemme piirissä on lähes 1 000 000 energiankäyttäjää. Tarjoamme mittauspalveluita ja analyysejä, energiatehokkuuden konsultointipalveluja, kuten katselmuksia, esiselvityksiä ja hankesuunnitelmia, päästökauppa-asiantuntemusta sekä energian hankinnan konsultointia kattavasti lähes 30 vuoden kokemuksella:

Tuotantolaitosten ympäristöasioiden kattava osaaminen

Rejlersin ympäristökonsulteilla on kokemus erilaisten laitosten kymmenistä hankkeista, kuten ja ympäristövaikutusten arvioinneista (YVA), ympäristöauditoinneista, lupahakemuksista ja elinkaariarvioinneista (LCA). Teemme asiakkaillemme yhteiskuntavastuu- ja ympäristöraportit, riskiarvioinnit, Due Diligence selvitykset ja ympäristömelun mittaukset ja mallinnukset. Meiltä asiakas saa myös kaatopaikkojen lopetussuunnitelmat sekä jätevesiä, puhdistamolietettä tai pilaantunutta maata käsittelevien hankkeiden palvelut.

Lisäksi teemme asiakkaillemme ympäristö- ja turvallisuustarkastuksia, joiden tarkoitus on kehittää tapaturmatonta ja ympäristöä säästävää työskentelyä ja vakiinnuttaa se käyttöön. Materiaalikatselmus puolestaan on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja.

Tietoa meistä

Toimimme Suomessa 18 paikkakunnalla. Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2015 oli noin 38 miljoonaa euroa. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 ja yritys on kasvanut tasaisesti. Nyt henkilöstömäärä on jo yli 500. Olemme osa 2100 henkilön pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX Tukholman Pohjoismaisella listalla.

Lisää tietoa Rejlersistä löydät täältä:
www.rejlers.fi
https://www.linkedin.com/Rejlers