Jäte kiertoon Lappeenrannassa | Greenreality

Jäte kiertoon Lappeenrannassa

26.09.2017

Jäte kiertoon Lappeenrannassa

Lappeenranta aikoo hyödyntää synnyttämänsä jätteen sataprosenttisesti. Tavoitteeseen päästäkseen kaupunki käyttää suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Rambollin kehittämää materiaalivirtamallia.

Materiaalivirtamalli on palvelu, jonka avulla esimerkiksi kunnat ja kaupungit voivat kartoittaa jätevirtansa ja edistää niiden hyödyntämistä materiaalina. Ideana on löytää kustannustehokkaat tavat muuttaa jätevirrat materiaaliksi, joka hyödyttää sekä jätteen tuottajaa että materiaalin uudelleen käyttäjää. Mallilla voidaan visualisoida kaikki talousalueella esiintyvät materiaalivirrat ja yritykset kartalle.

– Tarve jätteen parempaan hyödyntämiseen on olemassa, mutta käytännössä käyttökelpoista materiaalia menee jatkuvasti hukkaan. Neitseellisiä eli alkuperäisiä raaka-aineita käytetään, vaikka uusiomateriaalejakin voitaisiin hyödyntää, kertoo Rambollin asiantuntija ja yksi mallin kehittäjistä Anna-Mari Liimatainen.

Lappeenranta hyödynsi materiaalivirtamallia louhimoilla syntyvien sivukivien kartoittamisessa. Sivukivi on kaivannaisteollisuudessa syntyvää kiveä, joka luokitellaan jätteeksi. Mallin avulla pystyttiin laskemaan, millainen taloudellinen hyöty sivukivien käytöstä maanrakentamisessa syntyy verrattuna neitseellisten raaka-aineiden käyttöön. Myös muut louhimoiden jätevirrat sekä kuljetuksen kannattavuus eri maanrakennuskohteisiin mallinnettiin.

– Mallin avulla saimme paljon tietoa, jonka hyödyntämismahdollisuuksia vielä pohdimme. Materiaalivirtamalli on suureksi avuksi resurssiviisaiden tavoitteidemme saavuttamiseksi, ja odotamme myös yritystoiminnan hyötyvän hankkeesta, sanoo Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Rambollin tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja, joista on todellista hyötyä niin asiakkaillemme kuin ympäristölle ja koko yhteiskunnalle.

Tutustu raporttiin:
LPR150 Materiaalivirrat-raportti

 

Lisätietoja

Anna-Mari Liimatainen, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, puh. 040 5859176