Gasum | Greenreality

Luonnonkaasut auttavat merkittävästi Suomen kansallisten päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Gasum Oy

Gasum

Gasum Oy

GASUM ON POHJOISMAINEN LUONNONKAASUN ASIANTUNTIJA

Gasum on pohjoismainen luonnonkaasun asiantuntija, joka rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Gasum edistää kestävän energiatalouden syntyä lisäämällä kotimaisen biokaasun tarjontaa, kehittämällä pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja huolehtimalla kaasun hintakilpailukyvystä.

Gasum tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Suomen merkittävin biokaasun tarjoaja. Gasumin tytäryhtiö Skangas on puolestaan Pohjoismaiden johtava LNG-toimija.

Maakaasulla ja LNG:llä saavutetaan merkittävät päästövähennykset energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä. Kotimainen, biohajoavista jätteistä valmistettu biokaasu on puolestaan täysin uusiutuvaa energiaa. Maakaasun ja LNG:n infrastruktuurit säilyttävät keskeisen asemansa myös tulevaisuudessa, sillä ne soveltuvat sellaisenaan biokaasulle ja nesteytetylle biokaasulle.
 

Luonnonkaasu Etelä-Karjalassa

Kaikki Suomeen tuleva maakaasu kulkee Gasumin Imatran maakaasun vastaanottoaseman kautta. Vastaanottoasemalla kaasu suodatetaan, mitataan ja analysoidaan. Asiakkaitamme Etelä-Karjalan alueella ovat muun muassa Imatran Lämpö Oy, Ruokolahden kunta ja Lappeenrannan Energia Oy. Gasumilla on kaasuautojen tankkausasemat Imatralla ja Lappeenrannassa.

Lue lisää: www.gasum.fi

Gasum twitterissä:
twitter.com/GasumOy

Gasum Facebookissa:
Gasum Oy - facebook.com/GasumOy
Kokkaa kaasulla - facebook.fi/kokkaakaasulla
Aja kaasulla - facebook.com/ajakaasulla

Muut verkkosivustomme
www.kokkaakaasulla.fi  
Inspiraatiota, reseptejä ja kaikki Gasumin palvelut kaasulla kokkaajalle.

www.biokaasumerkki.fi
Tuotteet ja palvelut, jotka valmistetaan suomalaisella, uusiutuvalla biokaasulla.

 

Maakaasu

Maakaasu toimii siltana hiilineutraaliin Suomeen

Maakaasu on ominaisuuksiltaan ja käyttökohteiltaan monipuolinen polttoaine. Energiatehokas kaasu palaa puhtaasti: kaasun käytöstä syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat noin 40 prosenttia pienemmät kuin kivihiilellä, minkä lisäksi kaasun lähipäästöt ovat erittäin alhaiset. Vuonna 2015 maakaasun kokonaiskäyttö oli Suomessa 26,0 TWh.

Maakaasu on yhä tärkeä kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon polttoaine Suomessa. Kuljettaessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maakaasu toimii siirtymäkauden vähäpäästöisenä polttoaineena energiantuotannossa, teollisuudessa ja liikenteessä. Se on lisäksi logistisesti helpoin polttoaine hyödynnettäväksi kaupunkiolosuhteissa eri käyttötarkoituksissa. Maakaasu säilyttää jatkossakin keskeisen roolinsa myös teollisuuden raaka-aineena.

Maakaasu toimii siltana hiilineutraaliin Suomeen, sillä kaasuverkosto soveltuu myös uusiutuvan biokaasun siirtoon. Lisäksi esimerkiksi teollisuusasiakkaan ei tarvitse valita joko maakaasua tai biokaasua, vaan biokaasun tuotannon lisääntymisen myötä asiakas voi valita kaasunsa joustavasti vaikka 10- tai 50-prosenttisesti biokaasuna.

Biokaasu

Biokaasu täysin kotimaista uusiutuvaa energiaa

Biokaasu on täysin kotimaista uusiutuvaa energiaa. Biokaasun uusiutuvia raaka-aineita ovat esimerkiksi yhdyskuntien ja teollisuuden jätteet. Raakabiokaasu jalostetaan maakaasua vastaavaksi, ja se soveltuu kaikkiin samoihin kohteisiin kuin maakaasu.

Gasum on Suomen johtava biokaasun tarjoaja, ja biokaasu on kiinteä osa pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Yhä useampi kuluttaja suosii kestävästi tuotettuja ratkaisuja, mikä luo kysyntää biokaasulle. 2015 biokaasun kokonaiskäyttö oli 40,8 GWh. Gasumin strategisena tavoitteena on kasvattaa biokaasumarkkinaa voimakkaasti sekä kaasuverkoston alueella että sen ulkopuolella.

Gasum käsittelee jätteitä ja tuottaa biokaasua seitsemässä biokaasulaitoksessa, jotka sijaitsevat Turussa, Vehmaalla, Honkajoella, Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa ja loppuvuodesta 2016 myös Riihimäellä. Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyökumppaneiden kanssa Espoossa, Kouvolassa ja Lahdessa. Gasum tuottaa jatkossa vuosittain yli 300 GWh:ta kotimaista biokaasua ja käsittelee vuosittain yhteensä 425 000 tonnia biohajoavaa jätettä.
 

Biokaasumerkki on merkki paremmasta

Biokaasun myötä kuluttaja pääsee ensimmäistä kertaa vaikuttamaan tuotteen valmistajien energiavalintoihin. Gasum lanseerasi 2015 biokaasumerkin, joka kertoo ostopäätöstä tekevälle, että tuote on valmistettu puhtaalla biokaasulla.

Biokaasumerkki on oiva mahdollisuus niin kuluttajalle, kaupanalalle kuin tuotteiden ja palveluiden tuottajille kuulua vastuulliseen joukkoon ja viestiä tästä. Merkki voidaan myöntää tuotteille, tuoteryhmille tai palveluille, ja sen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä antamalla kuluttajalle valtaa vaikuttaa tuotteen valmistuskaareen.

www.biokaasumerkki.fi  

LNG

LNG on nesteytettyä maakaasua

LNG on nesteytettyä maakaasua, joka on jäähdytetty -162 asteeseen. LNG:llä on polttoaineena käytettynä samanlaiset ominaisuudet kuin maakaasulla. LNG:tä käyttämällä hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosenttia raskaaseen polttoöljyyn verrattuna.

Gasumin tytäryhtiö Skangas on LNG:n markkinajohtaja Pohjoismaissa. Pohjoismaisen LNG-markkinan koko on voimakkaassa kasvussa: vuonna 2015 Skangas toimitti LNG:tä 33 prosenttia edellisvuotta enemmän, yhteensä 376 700 tonnia (5,2 TWh).

Puhtaat LNG-ratkaisut kiinnostavat entistä useampaa toimijaa niin teollisuudessa, meriliikenteessä kuin raskaassa maantieliikenteessä. On mahdollista, että Pohjoismaiden LNG-markkina kasvaa vuoteen 2020 mennessä jopa 200 prosenttia nykyisestä.

Voidakseen vastata lähivuosien kasvavaan kysyntään Gasumin tytäryhtiö Skangas investoi aktiivisesti LNG-infrastruktuuriin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Skangasilla on LNG-terminaalit Norjan Ørassa ja Ruotsin Lysekilissä.

Suomen ensimmäinen LNG-terminaali Poriin 2016

Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali valmistui Poriin elokuussa 2016. Porin 30 000 kuution kokoinen terminaali lisää merenkulun kilpailukykyä, ja sen toiminnan myötä myös lähialueen teollisuus pääsee hyödyntämään energiatehokasta kaasua.

Skangas on osakkaana myös Pohjois-Suomeen Tornioon rakentuvassa 50 000 kuution LNG-terminaalissa, joka valmistuu 2018. Manga LNG -yhtiön LNG-terminaali monipuolistaa pohjoisen alueen energiamarkkinoita teollisuuden, lämmöntuotannon, laivaliikenteen ja raskaan maantieliikenteen näkökulmista.

LNG-terminaali tuo kustannustehokkaat ja ympäristöystävälliset kaasuratkaisut saataville uusille asiakkaille putkiverkoston ulkopuolelle. Lisäksi nesteytetyn maakaasun jakeluverkosto soveltuu sellaisenaan myös nesteytetylle biokaasulle LBG:lle.

www.skangas.com/fi

Liikenne

Gasum sitoutunut vahvasti kaasuautoilun kehittämiseen

Gasum on sitoutunut vahvasti kaasuautoilun kehittämiseen. Yhtenä osana markkinan kehittämistä Gasumin tavoitteena on lisätä tankkausasemien lukumäärää noin 35 uudella asemalla seuraavien kymmenen vuoden aikana – tällä hetkellä Suomessa on 24 kaasutankkausasemaa.

Gasumin kaasutankkausasemalla voi valita polttoaineeksi maakaasun tai kotimaisen puhtaan biokaasun. Gasumin julkisilla tankkausasemilla noin 40 prosenttia asiakkaista valitsee tankkiinsa biokaasua. Kehittyvä tankkausasemaverkosto mahdollistaa myös nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön raskaassa liikenteessä.

Kaasuinfrastruktuurin kehittyminen on keskeistä kaasuautoilun yleistymisen kannalta: kattavan verkoston ansioista kaasulla pääsee ajamaan saumattomasti ympäri Suomen. Rakentuva infrastruktuuri mahdollistaa myös nesteytetyn biokaasun (LBG) käytön raskaassa liikenteessä.

Tankkaa parempaa - valitse kaasu

Kaasuautoilussa voidaan toteuttaa helposti vuoden 2030 liikenteen päästötavoitteet jo tänään.

Maakaasulla ajettaessa hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 prosenttia pienemmät kuin bensiinillä, ja biokaasu on käytännössä nollapäästöinen. Raskaan liikenteen kehittyvän LNG-markkinan myötä tulee myös tarjolle kaasuun pohjautuvat ympäristöystävälliset kuljetusratkaisut runkoliikenteeseen. Kaasu auttaa lisäksi pienentämään merkittävästi liikenteestä syntyviä lähi- ja pienhiukkaspäästöjä.

Meriliikenteessä LNG on puhtain markkinoilla oleva polttoaine, joka soveltuu kaikille alustyypeille. LNG:n palamisesta ei synny lainkaan rikkidioksidi- tai hiukkaspäästöjä, ja typpidioksidipäästöt vähenevät 85 prosentilla raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. Samalla hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosentilla. LNG täyttää kaikki Euroopan unionin ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n asettamat päästökriteerit.

http://www.gasum.fi/Kaasun-tankkausasemat/Tankkausasemien-sijainnit/